Graphic recording med PWC

Jag har en äran att få rita graphic recording med PWC på deras fantastiska utbildningsprogram för toppledare inom offentlig sektor. De lär sig att trendspana, göra återblick, att se konsekvenser m.m. Det är alltid lärorikt varje gång jag får vara med. Man vill ha med mig för att göra en reflektion i gruppen, gruppdynamik, fånga citat etc. Inte sammanställa utfallet av gruppens resultat. Här är endast ett ett par bilder av de jag ritar.

Jessica_lr.jpg
Trendspaning_lr.jpg