OMVÄRLDSANALYS OCH VISIONSARBETE

omvarldsanalys_carolinesellstone.jpg

Att rita omvärldsanalys och visionsarbete i workshopformat var ett av veckans uppdrag som graphic recorder. Och det med en kommun som arbetar med kreativa arbetsmetoder. Det är en priviligerad känsla att få vara i rummet, där det händer, observera diskussioner, människor och dokumentera i bilder. Bilder som sedan skall inspirera till fortsatt arbete framåt. Jag är en neutral part, som hör och ser, ritar och skriver det som pratas. Och det som inte pratas. Det är spännande, inspirerande och utvecklande både för mig och de medverkande.

Första delen – omvärldsanalys – presenterades 10 trender som man ser i framtiden utifrån De stora jobbstudien utförd av Kairos Future. Som kommun är det viktigt att förstå vad för slags kommuntyp man är, och sedan vilka slags samarbeten man kan göra, för att bli en del av en större helhet i framtiden.

carolinesellstone_graphicrecorder.JPG

Därefter ritade jag medan man satt i mindre grupper och pratade om kommunens vision. Varje gång jag är med i workshops går jag där i från med nya insikter. Som en vis dam sa; ”ord betyder olika för alla människor”. Därför älskar jag att arbeta med bilder. Att sammansfatta rummet, människor, ord och känslor i bilder. Bilder som inspirerar till fortsatt arbete framåt.

Tack Tyresö Kommun för att ni släppt in mig i ert kreativa rum under era strategidagar.

Caroline

Caroline Sellstone