Graphic recording med Samordningsförbundet i Stockholm

Jag gjorde graphic recording för Samordningsförbundet i Stockholm. Syftet med eventet var att sprida kunskap om ASF och varför man ska samarbeta med dom. De ville veta vad de olika partierna samt samverkansparterna tyckte och tänkte kring ASF. Lite om läge och förutsättningar för ASF, hur ser det ut i dag.

Jag smälter in …

Jag smälter in …

Caroline Sellstone