Graphic recording med MIA - mobilisering för arbete

Analog graphic recording med MIA och Samordningsförbundet Östra Södertörn. MIA står för Mobilisering inför arbete. Projektet startade våren 2017 och började som en idé om att utforska de metoder och arbetssätt som används idag, men även att utveckla nya insatser för att stödja människor på sin väg till arbetsmarknaden. Läs mer om Mia-projektet.

carolinesellstone_graphicrecording-mia_lr.jpg
Caroline Sellstone