Graphic recording med Gävle kommun

Gävle är en kommun som är rik på kultur som de vill bevara och utveckla. Därför har de startat ett kulturprogram med samtal med politiker och medborgare. Samtal som jag har dokumenterat och ritat under fyra stycken tillfällen. Från mars till maj.

Del 1 – Upplevelser

Del 1 – Upplevelser

Del 2 – Deltagande

Del 2 – Deltagande

Del 3 – Föreläsning med SKL

Del 3 – Föreläsning med SKL

Del 4 – Hållbarhet och utveckling

Del 4 – Hållbarhet och utveckling