Illustrationer till Mia-projektet

MIA står för Mobilisering inför arbete och till dom har jag gjort ett antal enklare illustrationer till årets verksamhetsrapport. Mia-projektet ger människor som av olika anledningar aldrig har arbetat, eller som inte arbetat på länge, chans att förbereda sig för ett jobb. Projektet startade våren 2017 och började som en idé om att utforska de metoder och arbetssätt som används idag, men även att utveckla nya insatser för att stödja människor på sin väg till arbetsmarknaden. Mer om Mia kan du läsa på miaprojektet.se och fler illustrationer finns i Illustration.