Caroline Sellstone

Kreativa möten på riktigt

170628_0300_bw.jpg
 

Rita och bli mer kreativ på jobbet!

Hur kan du nå ut med ditt budskap med bilder? Hur kan du processleda kreativa möten med hjälp av att rita? Men, först och främst, hur börjar du att rita?

Målet med denna workshop är inte att göra dig till en konstnär. Du behöver inte rita vackert. Målet är istället att ge dig ännu ett verktyg för kommunikation, som skapar förankring och ett värdefullt djup till text.

 
 

Kursbeskrivning

  • Att rita hjälper oss att beskriva mentala bilder av den värld vi ser omkring oss. Det är ett effektivt hjälpmedel på många sätt. Vi kan kartlägga planer, diagram och koncept, eller visualisera hur ett system fungerar. Bilder hjälper oss ofta att förstå stora mängder data som vår hjärna inte kan förstå genom endast siffror eller ord.

  • Att rita gör det lättare för oss att förstå vårt ämne och i större grupper skapar bilder en gemensam syn och målbild. När vi ritar, medvetet eller inte, fattar vi beslut om vad vi skildrar. Detta hjälper oss vidare att ta beslut och lösa problem.

  • När vi ritar blir vi friare i tanke och fantasi vilket är det bästa hjälpmedlet för när nya idéer ska kläckas på jobbet.

  • Bilder är ett visuellt språk oavsett om du ritar streck figurer eller ritar realistiska skildringar. Vi läser en bild baserat på de universella symboler vi har lärt oss och det koncept de bildar tillsammans. Bildens språk är lika universellt som ord och tecken.

Kursinnehåll

VARFÖR: Vi går igenom nyttan med att rita och visualisera på möten
VAD: Vi lär oss grundformer och färglära. Vi ritar figurer, grafiska element och spetsar till det med effekter och skuggor. Vi lär oss tänka struktur och skapa pictogram.
HUR: Vi binder ihop VAD till grafik och diagram, infografik, nyckelbilder och illustrativa landskap.
NÄR: Vi lär oss att rita under en presentation, hur vi kan rita under idéskapande möten, och vi lär oss skapa mallar för dialog.

Inga förkunskaper krävs. Du behöver inte vara en duktig tecknare, tvärtom! Under förmiddagen kommer Caroline ge dig en palett av knep som gör att du enkelt visualiserar ditt budskap, inför publik eller i grupp.

Vi använder pennor och papper under denna workshop, men du får också tips om program för iPad/platta där du kan synliggöra digitalt. Grundteknikerna är desamma.

 
 

Kursen riktar sig till

Denna interaktiva workshop är lämplig för dig som arbetar med projektledning, marknadsföring, kommunikation, försäljning och information på företag eller organisationer. Eller till dig som helt enkelt vill bli mer kreativ och börja rita!

Info

Kl. 9–13 (halvdag)
Datum:
 Efter efterfrågan
Ort: Stockholm

 
 
 
 

Välkommen med din intresseanmälan

 
 
Namn *
Namn
Intresseanmälan *
Jag är intresserad och önskar mer information om