Caroline Sellstone

Kreativa möten på riktigt

170628_0300_bw.jpg

 Tillsammans med Marknadsföreningen i Stockholm

En halvdags-workshop i illustration för att stärka och förankra kommunikation

Kursbeskrivning

Hur kan du nå ut med ditt budskap med bilder? Hur kan du processleda kreativa möten med hjälp av att rita? Men, först och främst, hur börjar du att rita?

Målet med denna workshop är inte att göra dig till en konstnär. Du behöver inte rita vackert.

Målet är istället att ge dig ännu ett verktyg för kommunikation, som skapar förankring och ett värdefullt djup till text. Är du redo att bli en multikommunikatör?

  • Att rita hjälper oss att beskriva mentala bilder av den värld vi ser omkring oss. Det är ett effektivt hjälpmedel på många sätt. Vi kan kartlägga planer, diagram och koncept, eller visualisera hur ett system fungerar. Bilder hjälper oss ofta att förstå stora mängder data som vår hjärna inte kan förstå genom endast siffror eller ord.

  • Att rita gör det lättare för oss att förstå vårt ämne och i större grupper skapar bilder en gemensam syn och målbild. När vi ritar, medvetet eller inte, fattar vi beslut om vad vi skildrar. Detta hjälper oss vidare att ta beslut och lösa problem.

  • När vi ritar blir vi friare i tanke och fantasi vilket är det bästa hjälpmedlet för när nya idéer ska kläckas på jobbet.

  • Bilder är ett visuellt språk oavsett om du ritar streck figurer eller ritar realistiska skildringar. Vi läser en bild baserat på de universella symboler vi har lärt oss och det koncept de bildar tillsammans. Bildens språk är lika universellt som ord och tecken.

Kursen riktar sig till

Denna interaktiva workshop är lämplig för dig som arbetar med projektledning, marknadsföring, kommunikation, försäljning och information på företag eller organisationer.

Info

När: Mer information om nytt datum kommer inom kort.
Var: TBD

Boka din plats till workshopen

Mer information kommer inom kort.